Uncategorized

TÌM HIỂU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI NHẬT BẢN

Tìm hiểu về đất nước và con người Nhật Bản Nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ trong khi đó dân số Nhật Bản là một nước có dân số già, nguồn tài nguyên khan hiếm vậy tại […]